TeamKracht 10
Teambuilding, Teamtrainingen en Loopbaantrajecten
TeamKracht 10
Over mij
Teambuilding
Training
Loopbaantrajecten
Contact
Teambuilding
Wat is Teambuilding?
Teambuilding is het uitvoeren van gerichte interventies met als doel het functioneren van de groep te verbeteren. Het gaat dan om de wijze waarop taken uitgevoerd worden en het verbeteren van:
1. inter-persoonlijke vaardigheden
2. probleem oplossende vaardigheden.
 
Teambuilding is dus meer dan het “doen van spelletjes”. Het is een systematisch proces voor het ontwikkelen van groepen tot (h)echte teams. De groepsdynamica levert de bouwstenen voor dit teambuildingsproces.

De activiteiten bij teambuilding hebben de vorm van oefeningen, rollenspelen of groepsgesprekken. Of u nu een rollenspel doet, een groepsoefening, of u gaat zeilen.
Een teambuildingsactiviteit moet bijdragen aan het beter functioneren van een groep.

Een Nederlandse term voor teambuilding is teamontwikkeling.

In deze sectie vindt u suggesties voor verschillende team-ontwikkelende activiteiten.
      Schilderen
      Bloemstuk maken
      Koken 
Zeilen
Het Teamspel
Outdoor

Tijdens deze activiteiten wordt de ultieme TeamKracht getest en worden de teamleden zich bewust van hun eigen rol in het geheel.

Kenmerken van goede teams
Hoe kunt u goede teams herkennen? Goede teams delen een aantal kenmerken voor effectiviteit. Zo kunt u eenvoudig zien of u teambuilding nodig hebt voor uw organisatie.


Samenwerking in een team verbeteren
Je werkt met collega's of studiegenoten in een team aan een gezamenlijke opdracht en je constateert dat het niet loopt. Je voelt ergernis en raakt misschien zelfs gedemotiveerd. Als het slagen van het project voor jou wel belangrijk is, wil je hier iets aan doen. Wat kun je als lid van een team verbeteren aan de samenwerking?

Wanneer teambuilding?

- als de prestaties van de afdeling of het team achterblijven
- als er conflicten in het team zijn
- als de besluitvorming verbeterd moet worden
- als de
teamcohesie verbeterd moet worden?
- als doelen niet helder zijn
- als de team vaardigheden te wensen overlaten

Teamwork, simply stated, it is less me and more we.
 TeamKracht 10
Over mij
Teambuilding
Training
Loopbaantrajecten
Contact